Tri Zdravo Marije

virgin_mary

Sv. Matilda iz Hockeborna, benediktinka, u 13. stoljeću razmišljala je tjeskobno o času, kada će njezina duša napustiti tijela i ući u vječnost. Tada je žarko zamolila Majku Božju da joj milostivo pomogne na smrtnom času.
Nebeska Majka, koja se već često javljala svojoj vjernoj službenici, odgovorila je: “Da, tvoju ću molbu uslišati, kćeri moja, ali od tebe tražim da dnevno iz ljubavi prema meni izmoliš tri Zdravomarije. Prvu Zdravomariju u čast Boga Oca, koji me odlikovao svojom divnom svemogućnošću. Drugu Zdravomariju u čast moga Sina, koji me ispunio tolikim darovima znanja i mudrosti. Treću Zdravomariju u čast Duha Svetoga, koji je ulio u moje srce puninu svoje ljubavi.

Pomoći ću ti na smrtnom času, tješiti te i od đavolske moći obraniti. Uliit ću u tebe svjetlo vjere i spoznaju, da zbog tvoga neznanja ili zablude ne budeš kušana. Na smrtnom času preplavit ću tvoju dušu slašću Božanske ljubavi, da pretvori tvoje smrtne strahove i gorčinu u blaženstvo.”
(Liber specialis gratiae P.I. Pogl. 47)

Mišljenje Crkve

Pred pola stoljeća doživjela je molitva “Tri Zdravo Marije” veliki procvat. Duša tog pokreta bio je kapucin o. Ivan Krstitelj de Blois.
Naočigled čudesnog širenja i dobrih plodova postignutih molitvom “Triju Zdravo Marija” pokazala je i Crkva svoju naklonost, davši odobrenje povezano sa nekim povlasticama. Apostolat o. Ivana Krstitelja de Bloisa pohvalio je papa Leo XIII. i dao mu svoj blagoslov, a pokretu podijelio oproste. Također je naredio da svećenici sa vjernicima nakon svake Sv. Mise izmole Tri Zdravomarije.

Benedikt XV. je “od srca i radosno” ispunio molbu inicijatora pokreta “Tri Zdravo Marije”, podigavši apostolskim pismom Bloisovo djelo za širenje “Triju Zdravo Marija” u Bratovštinu (s pravom podizanja filijala po cijelomu svijetu), te ju podario oprostima i povlasticama.

Također su i brojni kardinali, nadbiskupi i biskupi podupirali ovu pobožnost, uvidjevši njezinu veliku pomoć u vođenju duša.
Tko ljubi Crkvu i s njom osjeća (sentire cum Ecclesia), neće ostati ravnodušan prema njezinom jasnom prosuđivanju. A tko revnuje za duše i ljubi Presvetu Djevicu po toj će pobožnosti vršiti dvije kreposti. Svi mogu doprinijeti širenju pobožnosti “Triju Zdravo Marija; u prvom redu svećenici, ispovjednici, propovjednici, očevi, majke, odgajatelji, redovnici, redovnice, učitelji i dobri vjernici. Svi mogu djelovati u vlastitoj obitelji, među prijateljima, bolesnicima, u društvima, školama, domovima, bolnicama, radionicama, tvornicama.

“Ostavimo teologiju, moral, mistiku, askezu. Kaži mi iskreno: štuješ li Mariju?” – Ovo je pitanje postavio don Bosco kleriku, iako je taj već četiri godine bio redovnik, ali je provodio život nedostojan svoga zvanja.

“Iskreno rečeno”, odgovorio je, “nisam nikada na to ozbiljno pomislio.” “Onda izmoli Tri Zdravomarije ujutro i uvečer i dodaj često, a osobito u napasti zaziv: “Marijo, pomoćnice kršćana, moli za mene!”

To mi je obećao prije rastanka. Nakon nekoliko godina slučajno sam ga sreo. Veselo mi je prišao i odao da je od našeg razgovora imao cijelo vrijeme čistu savjest. “Raspolažete izvanrednim lijekom” – rekao je – ” preporučujte svakomu štovanje Majke Božje. Savjetujte im da mole tri Zdravomarije i Njoj se posvete, da ne budu ugroženi.” (Terrone, Lo spirito di san Giovanni Bosco, str. 41)
Sveta Gemma Galgani molila je svaku večer, duboko sagnuta, Tri Zdravo Marije u čast Bezgrešnog Začeća. Jednom je u tom iznenadi njezina tetka Elisa Galgani i predbacujući reče: “Što to radiš Gemma? Zar ne znaš kako je za želudac štetno tako se iskriviti?” Djevojka joj odgovori: “Baka me je to naučila. Rekla je, da Presveta Djevica neće dopustiti grijeha protiv čistoće, ako se ponizno izmole Tri Zdravo Marije.”

Gorljivi Marijin štovatelj i promicatelj “Triju Zdravo Marija” bio je Sv. župnik Arški. Sv. Leonardo gorljivo je širio tu pobožnost. Govorio je: “O dragi moji, upoznajte se sa tom lijepom sadržajnom pobožnošću i vršite je do kraja života. Molim i ispovjednike da daju tu pobožnost kao pokoru, jer je najplodonosnija.
Sv. Alfonzo Liguori zastupao je isto mišljenje o potrebi i uspješnosti o potrebi tog marijanskog apostolata. Ova pobožnost bila je omiljena tema njegovih misija. Bio je uvjeren da se sa molitvom “Tri Zdravo Marije” svatko može spasiti. Od revnih misionara stizale su vijesti o nebrojenim uslišanjima i čudesima. U samo nekoliko godina proširila se ova pobožnost u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Belgiji, Njemačkoj, Švicarskoj.

Širili su se letci s naslovom “Pobožnost Triju Zdravo Marija osigurava nam Nebo”. Taj letak samo u Francuskoj prvih godina ovog stoljeća tiskan je u 6 milijuna primjeraka. Preveden je na nekoliko jezika i u idućih deset godina tiskano je oko 10 milijuna primjeraka…

MOLITVA TRI ZDRAVO MARIJE

1. Marijo, Majko naša, očuvaj nas od smrtnoga grijeha i paklenoga ognja, po vlasti koju Ti je Vječni Otac dao! Zdravo Marijo…

2. Marijo, Majko naša, očuvaj nas od smrtnoga grijeha i paklenoga ognja, po mudrosti kojom Te je Tvoj Sin obdario! Zdravo Marijo…

3. Marijo, Majko naša, očuvaj nas od smrtnoga grijeha i paklenoga ognja, po ljubavi koju Ti je Duh Sveti udjelio! Zdravo Marijo…