Majka

  Majka zna da je djetetu potrebna ljubav, naročito tada kad je nisu zaslužila. Dvije snage koje majka daje djetetu: prva snaga su korijeni, a druga krila. Majku se ubija tada kad joj se sablazni dijete. Kad se majka smiješi umjesto da bijesni, uvijek je jača. Majka sluša brže nego što joj dijete govori. Dijete…