Kategorije
Znanje

Majka

Majka

 

Majka zna da je djetetu potrebna ljubav, naročito tada kad je nisu zaslužila.
Dvije snage koje majka daje djetetu: prva snaga su korijeni, a druga krila.
Majku se ubija tada kad joj se sablazni dijete.
Kad se majka smiješi umjesto da bijesni, uvijek je jača.
Majka sluša brže nego što joj dijete govori.
Dijete u majčinom zagrljaju, predokus je vječnosti.
Što imaš, ako nemaš majke?
Dijete je u naručju majke kao ptica kad se grana ljulja, jer zna da majka daje krila.
Majčinstvo nije teorija, ono je dar.
I Krist je rođen od žene, zato nema Krista bez Marije.
Na nebo uznesena da bi svima svijetlila.
Marijo, utočište moje.
Kad nestane nada – Ona ljubi. Kad nestane čovjek – Ona ga rađa. Kad “padne noć” – Ona svijetli.
Tko se Njoj utječe i suhu dolinu u izvor vode promeće.
Gospu samo poniznost prepoznaje i samo je tišina čuje.
Bez drva raspeta, bez koplja probodena, to je Majka čovječanstva.
Naše je vrijeme u čitavoj povijesti ljudskoga roda vrijeme Majke.
Ona može što nitko ne može. I kad se čini da Bog šuti, Ona zna put.
Majka djeluje na vječnost, jer nikada ne možemo točno znati gdje prestaje njezin utjecaj.
Majka zna, moli i šuti.